Registration/Registro/Registrace

If the country is not mentioned in the offer, the scholarships for the particular academic year are not available/ Sí el país no se menciona en la oferta, las becas para el año académico particular no son disponibles./ Jestliže země není uvedena v nabídce, nejsou stipendijní místa pro daný akademický rok nabízena.