Chcete-li vyplnit a odeslat přihlášku, postupujte následovně:
1. Připravte si podklady, v nichž jsou údaje potřebné pro vyplnění přihlášky:
  -cestovní doklad a doklady o každém započatém, absolvovaném i nedokončeném studiu
  -přehled zahraničních studijních/výzkumných pobytů (rok, délka, místo, účel) za posledních 5 uplynulých let
  -motivační dopis (maximálně 1000 znaků)
2. Založte si osobní e-mailovou schránku, pokud ji nemáte; její adresu budete potřebovat pro přihlášení do systému registru a případnou další komunikaci ve věci tohoto stipendijního programu (stipendia vlády České republiky).

3. Přesvědčte se, že máte nainstalovanýAcrobat Reader pro tisk přihlášky ve formátu PDF (v případě pozvání na pohovor).
  4. Před vyplněním příslušných kolonek přihláškypozorně čtěte nápovědu - kliknutím na obrázek otazníku.  Není nutné přihlášku vyplnit najednou. Údaje se uloží po kliknutí na políčko „pokračovat v přihlášce později“. K vyplňování je možné se vracet po opětovném přihlášení do systému.

  5. Kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku pro akademický rok 2024/25odešlete – kliknutím na zelené políčko pro odeslání přihlášky.
   6. Vyplňte nezbytné testy: pro studium v českém jazyce – Test obecných studijních předpokladů
                                                  pro studium v anglickém jazyce –Test z anglického jazyka + Test obecných studijních předpokladů


   Testy lze vykonat kdykoli po odeslání přihlášky, a to po opětovném přihlášení do registru přihlášek do 30.9.
   Celá Vaše přihláška bude akceptována a vyhodnocena pouze po dokončení potřebného testu.
    PROSÍM, NEVYPLŇUJTE Z MOBILNÍHO TELEFONU!
     Pozor, staré prohlížeče (Internet Explorer 6,7,8) mohou způsobit problémy. Nejvhodnější prohlížeč je Firefox.